Λειτουργία

Σήμερα η εταιρεία λειτουργεί ενεργειακές επενδύσεις στην Ελλάδα και εξετάζει ενεργειακές επενδύσεις στα Βαλκάνια γενικότερα.

Για την επίτευξη των στόχων η εταιρεία διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών στον ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο.